Skrue Nummerplader Fast (2023)

 • Guide: Sådan skruer du pladerne fast | TV2 ØSTJYLLAND
 • Nummerplader skruet fast
 • Nummerplader skrues fast
 • Skrue nummerplader fast cash

Imødekommer vi din ansøgning, offentliggør vi en beskrivelse af metoden, som betyder, at tilladelsen gælder for alle. Vi har givet tilladelse til følgende alternativerMetodebeskrivelserne er taget direkte fra de godkendte ansøgninger. Metode 1Metode 2Metode 3Metode 4For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Guide: Sådan skruer du pladerne fast | TV2 ØSTJYLLAND

Det er billigt, men til gengæld er der ingen vejledning. Nu er det ikke verdens mest komplicerede opgave, men både synsvirksomheden Applus og FDM har faktisk fine instruktionsvideoer på deres hjemmeside, som lige ridser sagen op:1. Skru den gamle nummerplade af. 2. Bor små huller i nummerpladen. 3. Montér nummerpladerammen på bilen og nummerpladen på rammen. 4. Voilá. Det holder i virkeligheden og er ganske enkelt. Den eneste udfordring er at få boret hullerne pænt og præcist. Bilnyheder - 30. sep. 16:42I Danmark nu: Elbilen du ikke skal lade opFaktisk opdagede vi, at den forreste nummerplade i forvejen var skruet ind i plastik-kofangeren, Så der sparede vi lige lidt tid. Tjek det, før du køber det, så kan du måske nøjes med bare en ramme. Nem afslutning Ifølge Per V. Rasmussen, som er adm. direktør for Applus Bilsyn, har den øgede opmærksomhed på de nye regler, især efter sommerferien, gjort flere opmærksomme på at få det gjort. - Vi oplever klart en stigende interesse, siger Per V. Rasmussen.

(Video) Hvordan skruer jeg selv min nummerplade fast?

Hvorfor skal jeg sikre nummerpladerne? Mere end 20. 000 nummerplader bliver hvert år stjålet og bruges i mange tilfælde i forbindelse med kriminalitet. Derfor besluttede politikkerne tilbage i november 2013, at man fremadrettet skal sikre sine nummerplader. Den 15. november 2015 blev det lovpligtigt at tyverisikre nummerpladerne på alle person- og varebiler. Er pladerne ikke sikret kan politiet give en bøde på 1. 000 kr. Hos Applus Bilsyn kan du købe en godkendt løsning for 99 kr. Enten i vores mere end 140 synshaller eller i vores Online Shop. KØB I ONLINE SHOPVi tilbyder også at montere nummerpladesikringen for dig. I sjældne tilfælde kan det være, at vi ikke kan montere nummerpladesikringen. BESTIL TID TIL MONTERINGHvordan monterer jeg selv nummerpladesikringen? Der findes flere godkendte metoder til at sikre sine nummerplader, men Applus Bilsyn har udviklet en skånsom metode, hvor man genbruger eksisterende huller i bilen og derved undgår at rustgarantien bortfalder. Når du har monteringssættet kan du se vores monteringsvideo herunder, som et lavet i et tempo, så alle kan følge med.

Flere og flere danskere får hvert år stjålet nummerpladerne til deres bil. Derfor er det fra 15. november i år lovpligtigt at, at pladerne er fastmonteret med skruer, så de er sværere at stjæle og i sidste ende misbruge i forbindelse med for eksempel kriminalitet. Netop den opgave har bilsynsassistent Christian Feldballe fra Applus Bilsyn i Risskov ved Aarhus travlt med i disse dage. Fastmonteringen af nummerplader kan både ske med et gør-det-selv kit eller ved at få en mekaniker til at udføre arbejdet. Ved det kit, som Christian Feldballe anvender, er fidusen, at selve nummerpladerammen bliver erstattet af en ny udgave, hvilket er klart en fordel, fortæller han:- Med den løsning vi har, der bruger du de oprindelige huller, der er i bilen, så du ikke skal til at lave nye huller. På den måde undgår du, at karosseriet begynder at ruste. Skru fast eller få en bødePå den nye ramme bliver nummerpladen skruet fast med to skruer eller bolte, som efterfølgende får to beskyttelseshætter udenpå.

(Video) Skru nummerpladen fast

Nummerplader skruet fast

Du skal bruge: en boremaskine, en tusch og to skrue-sæt (skruer og hætter i nummerpladens farve). Nummerpladeramme, som er forberedt til at fastskrue nummerpladen, og skrue-sæt kan købes bl. a købes hos FDM. Køb nummerpladeramme1. Udmål og bor hullerAfmonter nummerpladen og skru nummerpladeklikramme af bilen. Mål ud til hullerne ved at lægge nummerpladen oven på klikrammen og vend rammen om. Marker med en tusch hvor hullerne skal bores bagsiden af nummerpladen. Det er nemmest at borer i den plane del af nummerpladen. Bor nu forsigtigt de to huller. Undgå så vidt muligt at bore i tal og bogstaver. 2. Fastgør nummerpladerneNummerplade klikrammen skrues på bilen igen. Sæt nummerpladen tilbage i klikramme. Sæt nu skruerne i nummerpladen og fastgør nummerpladen til klikrammen. 3. Klik hætter påTil sidst klikker du de to hvide plastikhætter på skruerne. Der findes plastikhætter i gul, blå, sort og hvid, så hætten kan matche baggrundsfarven på de typer nummerplader, der findes. Der findes plastikhætter i gul, blå, sort og hvid, så hætten kan matche baggrundsfarven på de typer nummerplader, der findes.

Regn med 15-20 minutters arbejde med monteringen. Vi har også lavet en nem monteringsvejledning i PDF. Klik her for at åbne og udskrive vejledningen. PrisEt Gør-det-selv monteringssættet koster 99 kr. Ønsker du, at vi skal montere nummerpladesikringen for dig, koster det koster 199 kr., hvis du bestiller tid i forvejen eller 249 kr. hvis du kommer forbi uden tidsbestilling. Bestil tid til NummerplademonteringBestil tid til tyverisikring af nummerplader i vores webbooking eller kontakt vores kundecenter på 70 13 12 12. BOOK TID - START NUHvilke nummerpladesikringer er lovlige? Ud over den løsning som sælges gennem Applus Bilsyn er der følgende godkendte løsninger at vælge imellem:Popnitning af nummerpladerne. Yderst effektiv, men der bores nye huller i bagklappen, som kan betyde at bilens rustgaranti ophører. Dertil skal de nye huller rustbeskyttes ved monteringen, da bagklappen ellers vil ruste. Bemærk også at der kan være en risiko for, at man borer ind i el-ledninger til bag-kamera og/eller nummerpladelys.

(Video) Sådan skruer du nummerpladen ordentligt fast

Baggrunden for det nye lovkrav er det stigende antal nummerpladetyverier. Tal fra Justitsministeriet viser, at antallet af nummerpladetyverier var på 6. 567 i 2006, mens det i 2012 var mere end tredoblet til 21. 507 tyverier. Fastmonteringen af nummerplader er lovpligtig, hvad angår person- og varebiler, mens for eksempel trailere eller campingvogne ikke er omfattet. Hvis man bliver standset af politiet fra på søndag og ikke har nået at få skruet nummerpladerne på, så venter der en bøde på 1. 000 kroner. I videoen øverst i artiklen viser Christian Feldballe, hvordan med hjælp fra de rigtige hjælpemidler kan skrue nummerpladerne fast. Sidste chance for at fastgøre nummerpladen

Nummerplader skrues fast

Montering af nummerpladen i en stålramme, som enten skrues eller popnittes fast. Forhandles meget få steder. Skruer med hætter. Denne løsning sælges mange steder, men tjek om skruerne er rustfri ellers falder hætterne af over tid, og der kommer løberust på nummerpladen. Bemærk at der er forbundet en risiko for at skrue ind i el-ledninger til bagkamera/nummerpladelys og at rustgarantien bortfalder. Vi ser desværre stadig har bilister kommer til bilsyn med ikke-godkendte løsninger – har man bare skruet nogle almindelige skruer igennem nummerpladen uden der er hætter på skruerne eller man har limet nummerpladerne fast. Alle synsvirksomheder er pålagt at tjekke bilerne for den lovlige nummerpladesikringen. Derfor anbefaler vi, at du får sikret nummerpladerne, før du kører til bilsyn. Fra 15. november 2018 har Politiet haft mulighed for at give bilister en bøde på 1. 000 kr., hvis nummerpladesikringen ikke er i orden. BOOK TID - START NU

(Video) Tyverisikring af nummerplader

 1. Skrue nummerplader fast company
 2. Skrue nummerplader fast payday
 3. Ekstern harddisk 1 tb

Stjålet nummerplader? Har du været så uheldig at få stjålet din nummerplade, skal du anmelde det til politiet, så der kan optages en politirapport. Derefter skal du tage kontakt til SKAT for at afmelde pladerne. Efterfølgende skal du købe nye plader, hvilket kan ske i et af FDMs testcentre. Bestil nye nummerplader

Skrue nummerplader fast cash

Skrue Nummerplader Fast (1)

(Video) Montagevejledning Cartex nummerpladeramme

Det er lovpligtigt, at nummerplader skal være skruet fast på person- og varebiler. Loven trådte i kraft 15. november 2015. Lovens krav er, at pladerne skal være skruet fast med to skruer eller bolte. Disse skal dækkes af en plastikhætte i nummerpladens farve. Hætten skal sidde så fast, at den skal klikkes af med fx en skruetrækker. Fastgørelsen må ikke gå ud over læsbarheden af nummerpladen. Er bilens nummerplader ikke fastgjorte eller følger fastgørelsen ikke lovens krav, kan det koste en bøde på 1000 kr. Kontrolleres ved synFastgørelsen af nummerpladerne er en del af synskravene. Mangler fastgørelse eller opfylder fastgørelsen ikke lovens krav, kan bilen kun godkendes betinget til syn. Læs mere: Hvornår skal bilen til syn? Regler for andre nummerpladerDer er ingen krav til fastgørelsen af nummerplader for trailere, campingvogne, motorcykler og knallerter. Den såkaldte 3. nummerplade til fx cykelbom, skal heller ikke fastgøres med skruer. Her skal nummerpladerne være "solidt monteret på dit køretøj?

 • Det faglige hus login phpmyvisites
 • Hvad er psoriasis
 • Beskæring af bøgehæk
 • Køb en bengal kat

Videos

1. GEJLER MIN GOLF 7 #3
(Anders Rasmussen)
2. Udendørs skruer
(Bygma)
3. Monitor License Plate Mounted
(Pamela K. Barger)
4. Montering af cykelholder på bilen - bliv ferieklar i Biltema!
(Biltema Danmark)
5. Skruer og plugs
(alfer® aluminium Gesellschaft mbH)
6. Das Duell der Dickenhobel | Metabo VS DeWalt | Der Vergleichstest!
(GOTOOLS TV)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Leonie Wyman

Last Updated: 05/18/2023

Views: 6588

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Leonie Wyman

Birthday: 1993-07-01

Address: Suite 763 6272 Lang Bypass, New Xochitlport, VT 72704-3308

Phone: +22014484519944

Job: Banking Officer

Hobby: Sailing, Gaming, Basketball, Calligraphy, Mycology, Astronomy, Juggling

Introduction: My name is Rev. Leonie Wyman, I am a colorful, tasty, splendid, fair, witty, gorgeous, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.